Relacja z pieszej pielgrzymki do Matki Bożej Wambierzyckiej
28 sierpnia 2021
Ogłoszenia duszpasterskie 26.09.2021r. 
18 września 2021

17 wrzesień – Światowy Dzień Sybiraka

za zgodą: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/komunikat.xsp?documentId=3C4576457BC2F9A2C12585E40048C3F3

17 września 1939 r. pod kłamliwym pretekstem „wzięcia w opiekę życia i mienia ludności ukraińskiej i białoruskiej” zamieszkującej wschodnie tereny Polski oraz „wyzwolenia ludu polskiego od nieszczęść wojny”, żołnierze sowieccy wkroczyli na terytorium Rzeczypospolitej. Dla broniącej się przed najazdem niemieckim Polski był to cios w plecy. Państwo polskie zaatakowane z dwóch stron nie było w stanie obronić swojego terytorium. Tego dnia władze Rzeczypospolitej z prezydentem Ignacym Mościckim, premierem Felicjanem Sławojem Składkowskim i ministrami oraz naczelnym wodzem Edwardem Rydzem-Śmigłym zdecydowały o opuszczeniu kraju. W celu zachowania ciągłości państwa polskiego siedziba władz RP miała zostać przeniesiona na terytorium Francji…

zobacz więcej