Chór Bazyliki Kaliskiej jest spadkobiercą i kontynuatorem ponad 170. letniej historii śpiewu chóralnego w Bazylice św. Józefa w Kaliszu. W latach tych zespół związany był zarówno z kościołami kaliskimi (kolegiata – dzisiejsza Bazylika św. Józefa, św. Mikołaja – obecna katedra, OO. Franciszkanów, św. Gotarda), jak i świeckimi stowarzyszeniami rzemieślniczymi. W 1929 roku zarejestrowano pierwsze Towarzystwo Śpiewacze „Echo Kaliskie” przy kolegiacie w Kaliszu, a w roku 1937 zmieniono na Towarzystwo Śpiewacze „Echo” w Kaliszu.
W 1992 roku obchodzono 100 – lecie Towarzystwa, które od 1987 roku pracowało pod artystycznym kierownictwem Marka Łakomego. Wtedy to właśnie Patron Towarzystwa, ks. prałat Lucjan Andrzejczak wyszedł z propozycją powołania chóru chłopięcego „Schola Vocalis” i w przyszłości połączenia go z głosami męskimi Towarzystwa.
Przełomem dla tradycji śpiewaczej Bazyliki był rok 1997, kiedy to ponownie nastąpiła formalna sądowa rejestracja Towarzystwa Śpiewaczego „Echo” w Kaliszu. Rozdzielone zostały funkcje organizacyjno – finansowe od artystycznych. Muzyczną wizytówką Towarzystwa stał się Chór Chłopięco – Męski Bazyliki Kaliskiej, którego kierownikiem artystycznym pozostał dotychczasowy dyrygent Marek Łakomy.
Chór koncertował w wielu miastach Polski, odbył 19 podróży artystycznych do krajów Europy: Austria, Białoruś, Czechy, Holandia , Litwa, Niemcy, Słowacja, Szwecja , Ukraina , Watykan  i Włochy .
Nagrał audycje radiowe w Polskim Radiu, Radiu Vaticana (Watykan), Radiu WDR (Kolonia – Niemcy) Sverigen Radio (Sverigen – Szwecja) .Wydał 6 płyt CD. Współpracował z Filharmonią Kaliską i Państwowym Teatrem im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu.
W repertuarze chóru znajdują się utwory sakralne od chorału gregoriańskiego do współczesności, a także pieśni świeckie i piosenki rozrywkowe.
Od roku 2000 zespół jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia „Pueri Cantores”. Obecnie pieczę nad chórem sprawuje Kustosz Narodowego Sanktuarium św. Józefa Kaliskiego, ks. prałat dr Jacek Plota. Prezesem Towarzystwa od 2013 roku jest Joanna Walczak, a emisję głosu prowadzi Henryka Iglewska – Mocek.
Nowym krokiem w historii zespołu stał się wrzesień 2017 roku, kiedy to po raz pierwszy od ponad dziewięćdziesięciu lat, do chóru przyjęte zostały dziewczynki i po raz kolejny zmieniona została nazwa na Chór Bazyliki Kaliskiej. Pierwszy występ nowego zespołu nastąpił 25 listopada 2017 roku przed trzy i półtysięczną publicznością w Kaliskiej Hali „Arena”.