Rada Parafialna

Duszpasterska Rada Parafialna spełnia nieodzowna rolę w lokalnym kościele. Poprzez swoją radę, pomoc, zaangażowanie pomaga proboszczowi w duszpasterskiej działalności. Członkowie Rady wybierani są na określony termin.

Rada Parafialna stanowi, w myśl kan. 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii, przyczynia się do ożywiania działalności pasterskiej. Nie jest organem władzy i nie ma osobowości prawnej. Jest ona miejscem czynnego i odpowiedzialnego zaangażowania wiernych świeckich w zbawcze posłannictwo Kościoła, a jej członkowie mają za zadanie wyrażać swoje roztropne opinie i sugestie ukierunkowane na dobro duchowe parafialnej wspólnoty (por. KK 37; kan. 212 § 3; 228 § 2 KPK).

Zadania Rady Parafialnej

– wspólna modlitwa, troska o wiarę i refleksja nad Ewangelią

– bycie prawdziwym znakiem chrześcijańskiej wspólnoty w Kościele i świecie

– zatroszczyć się o przyszłość i kierunek parafii poprzez zaangażowanie ludzi, aby dzielili odpowiedzialność za parafię

– zaangażować wiernych w parafii w planowaniu wizji duszpasterstwa oraz misji

– zapewnić ciągłą i stałą pomoc, tak duchową jak i materialną dla parafii, wspólnoty i diecezji nie zapominając o    pierwszeństwie w pomocy programom duszpasterskim

– koordynować działalność parafialną z działalnością kościoła lokalnego oraz diecezji

– zidentyfikować, wspomagać oraz rozwijać dary i talenty parafian oraz zachęcić ich do działalności duszpasterskiej

– być doradcą w sprawach materialnej działalności parafii

 

Skład Rady Parafialnej Parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Lewinie Kłodzkim

Tadeusz Wiejkut – przewodniczący

Stefania Domałeczna – skarbnik

Janina Wandolska – sekretarz

Stefania Budnik

Barbara Gala

Bożena Kulej

Jerzy Cierczek

Jan Kulej

Marian Majcher

Barbara Matras

Józef Orman

Urszula Sałtrukowicz

Elżbieta Szyc

Andrzej Wiertelczyk