Pytania na wtorek 03.12, odpowiedzi przynosimy na środę 04.12 🙂

Jak nazywa się Kardynał, którego poznajemy na tegorocznych Roratach?
W jakim liście znajdują się słowa św. Pawła: „Radujcie się! Pan jest blisko”?
Jak nazywali się rodzice Stefana Wyszyńskiego?
 
Pytania na środę 04.12, odpowiedzi przynosimy na czwartek 05.12 🙂
Jak na imię miało rodzeństwo Stefcia?
Dlaczego tato nie ukarał Stefka?
 
Pytania na wtorek 10.12, odpowiedzi przynosimy na środę 11.12 🙂
W którym roku wybuchło Powstanie Warszawskie?
W jakiej miejscowości pomagał ksiądz Wyszyński w szpitalu?
Jak brzmi przykazanie miłości?
Co znaczą słowa „non possumus” ?