Trzeci już rok z rzędu Parafia organizuje zimowe ferie dla dzieci i młodzieży. Kolejny już rok otrzymaliśmy dofinansowanie z Fundacji Banku Pekao S.A. im. dr. Mariana Kantona, za co ślicznie dziękujemy.