Bractwo św. Antoniego

Bractwo św. Antoniego

 

Bractwo św. Antoniego powstało w naszej Parafii w 1662r. Kontynuując współcześnie przynależność do Bractwa, podejmujemy duchową drogę śladami św. Franciszka w naszej Parafii.

 

CELE:

Składanie Trójcy Przenajświętszej dziękczynienia za Św. Antoniego: za jego heroiczne cnoty i przywileje, którymi Bóg go obdarzył, za jego przedziwną potęgę wstawiennictwa przed tronem Bożym i chwałę do jakiej jest on wyniesiony w niebie i na ziemi.

Wypraszanie u św. Antoniego opieki i wstawiennictwa u Boga w różnorodnych potrzebach duszy i ciała dla siebie, braci i sióstr Bractwa oraz wypraszanie łask dla wszystkich, którzy szukają Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, by stawać się apostołami współczesności i naśladować go w swoim życiu.

Zaangażowanie członków Bractwa Św. Antoniego:w działania charytatywne i modlitewne na cześć Św. Antoniego, dzielenia się chlebem i wsparciem finansowy z ubogimi i potrzebującymi, udzielania wsparcia duchowego osobom smutnym, zatroskanym, zrozpaczonym.

Członkowie– wierni  pełnoletni, obojga płci z chwilą przystąpienia korzystają ze wszystkich przywilejów i odpustów związanych z Bractwem za życia i po śmierci

 

Obowiązki:

przystąpienie do sakramentalnej spowiedzi i przyjęcie Komunii świętej – w dniu przyjęcia do Bractwa, w uroczystość św. Antoniego, w Nowy Rok, we wtorek po Wielkanocy, w dniu Wniebowstąpienia Pańskiego i Wszystkich Świętych

celebrowanie wtorków, jako dni poświęconych oddawaniu czci św. Antoniemu,  uczestniczenie we Mszy świętej oraz odmawianie modlitw: 3 Ojcze nasz, 3 Zdrowaś Maryjo, 3 Chwała Ojcu, 1 Wierzę w Boga oraz responsorium “Si quaeris”

uczestniczenie w nowennie ku czci św. Antoniego przed 13 czerwca, dniem św. Antoniego z Padwy

spełnianie dzieł miłosierdzia

 

ODPUSTY:

Możliwość uzyskania odpustu zupełnego przez członka Bractwa po uprzednim pojednaniu się z Bogiem w sakramencie pokuty i przyjęciu Komunii Świętej:

  • w uroczystość odpustową Św. Antoniego ( 13 czerwca )
  • za nawiedzeniem sanktuarium Św. Antoniego
  • w dniu przyjęcia do Bractwa oraz
  • w święta Bractwu nadane: w dzień Nowego Roku, we wtorek po Wielkanocy, w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, w Uroczystość Wszystkich Świętych,
  • w godzinę śmierci pod zwykłymi warunkami
  • odpustów cząstkowych wymienionych w breve papieskim- dokumencie, którym utworzono Bractwo w XVII w.