Bractwo św. Antoniego

 
Bractwo św. Antoniego powstało w naszej Parafii w 1662r. Kontynuując współcześnie przynależność do Bractwa, podejmujemy duchową drogę śladami św. Franciszka w naszej Parafii.
 
CELE:
Składanie Trójcy Przenajświętszej dziękczynienia za Św. Antoniego: za jego heroiczne cnoty i przywileje, którymi Bóg go obdarzył, za jego przedziwną potęgę wstawiennictwa przed tronem Bożym i chwałę do jakiej jest on wyniesiony w niebie i na ziemi.
Wypraszanie u św. Antoniego opieki i wstawiennictwa u Boga w różnorodnych potrzebach duszy i ciała dla siebie, braci i sióstr Bractwa oraz wypraszanie łask dla wszystkich, którzy szukają Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, by stawać się apostołami współczesności i naśladować go w swoim życiu.
Zaangażowanie członków Bractwa Św. Antoniego:w działania charytatywne i modlitewne na cześć Św. Antoniego, dzielenia się chlebem i wsparciem finansowy z ubogimi i potrzebującymi, udzielania wsparcia duchowego osobom smutnym, zatroskanym, zrozpaczonym.
Członkowie– wierni  pełnoletni, obojga płci z chwilą przystąpienia korzystają ze wszystkich przywilejów i odpustów związanych z Bractwem za życia i po śmierci
 
Obowiązki:
przystąpienie do sakramentalnej spowiedzi i przyjęcie Komunii świętej – w dniu przyjęcia do Bractwa, w uroczystość św. Antoniego, w Nowy Rok, we wtorek po Wielkanocy, w dniu Wniebowstąpienia Pańskiego i Wszystkich Świętych
celebrowanie wtorków, jako dni poświęconych oddawaniu czci św. Antoniemu,  uczestniczenie we Mszy świętej oraz odmawianie modlitw: 3 Ojcze nasz, 3 Zdrowaś Maryjo, 3 Chwała Ojcu, 1 Wierzę w Boga oraz responsorium „Si quaeris”
uczestniczenie w nowennie ku czci św. Antoniego przed 13 czerwca, dniem św. Antoniego z Padwy
spełnianie dzieł miłosierdzia
 
ODPUSTY:
Możliwość uzyskania odpustu zupełnego przez członka Bractwa po uprzednim pojednaniu się z Bogiem w sakramencie pokuty i przyjęciu Komunii Świętej:

  • w uroczystość odpustową Św. Antoniego ( 13 czerwca )
  • za nawiedzeniem sanktuarium Św. Antoniego
  • w dniu przyjęcia do Bractwa oraz
  • w święta Bractwu nadane: w dzień Nowego Roku, we wtorek po Wielkanocy, w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, w Uroczystość Wszystkich Świętych,
  • w godzinę śmierci pod zwykłymi warunkami
  • odpustów cząstkowych wymienionych w breve papieskim- dokumencie, którym utworzono Bractwo w XVII w.