„SI QUAERIS”
Jeśli pytasz o cuda:
śmierć, błąd, utrapienie,
czart i trud znika,
chorzy biorą uzdrowienie.

Wzburzone morza cichną,
okowy spadają,
zguby się odnajdują,
członki odrastąją.
 
Każdy, kto z wiarą prosi,
co szuka, znachodzi;
poświadczają to wszyscy –
i starzy i młodzi.
 
Niebezpieczeństwa pierzchną,
w potrzebach staranie
ma o każdym Antoni:
świadkami padwianie.
 
Wzburzone morza cichną,
okowy spadają,
zguby się odnajdują,
członki odrastają.
 
Każdy, kto z wiarą prosi,
co szuka, znachodzi;
poświadczają to wszyscy –
i starzy i młodzi.
 
Chwała Ojcu i Synowi
i Duchowi Świętemu.
 
Wzburzone morza cichną,
okowy spadają,
zguby się odnajdują,
członki odrastają.
 
Każdy, kto z wiarą prosi,
co szuka, znachodzi;
poświadczają to wszyscy –
i starzy i młodzi.
 
V. Dziwnym uczynił Pan świętego Swojego.
R. Wysłucha mnie, Pan, gdy zawołam do Niego
 
Módlmy się:
 
Niech uwesela Kościół Twój o Boże, uroczysta modlitwa świętego Wyznawcy Antoniego, abyśmy pomocą jego wsparci wiekuistym cieszyć się weselem mogli. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen. 
Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario…,