Poczet Papieży w historii Kościoła

SPIS PAPIEŻY W HISTORII KOŚCIOŁA

 

św. Piotr 

św. Linus

św. Anaklet I

św. Klemens I

św. Ewaryst

św. Aleksander I

św. Sykstus I

św. Telesfor

św. Hyginus

św. Pius I

św. Anicet

św. Soter

św. Eleuteriusz

św. Wiktor I

św. Zefiryn

św. Kalikst I

św. Urban

św. Poncjan

św. Anterus

św. Fabian

św. Korneliusz

św. Lucjusz I

św. Stefan I

św. Sykstus II

św. Dionizjusz

św. Feliks I

św. Eutychian

św. Kajusz

św. Marcelin

św. Marceli I

św. Euzebiusz

św. Milcjades lub Melchiades

św. Sylwester I

św. Marek

św. Juliusz I

Liberiusz

św. Damazy I

św. Syrycjusz

św. Anastazy I

św. Innocenty I

św. Zozym

św. Bonifacy I

św. Celestyn I

św. Sykstus III

św. Leon I lub Leon Wielki

św. Hilary

św. Symplicjusz

św. Feliks II (III)

św. Gelazy I

Anastazy II

św. Symmach

św. Hormizdas

św. Jan I

św. Feliks IV

Bonifacy II

Jan II

św. Agapit I

św. Sylweriusz

Wigiliusz

Pelagiusz I

Jan III

Benedykt I

Pelagiusz II

św. Grzegorz I lub Grzegorz Wielki

Sabinian

Bonifacy III

św. Bonifacy IV

św. Adeodat lub Deusdedit

Bonifacy V

Honoriusz I

Seweryn

Jan IV

Teodor I

św. Marcin I

św. Eugeniusz I

św. Witalian

Adeodat II

Donus

św. Agaton

św. Leon II

św. Benedykt II

Jan V

Konon

św. Sergiusz I

Jan VI

Jan VII

Syzyniusz

Konstantyn

św. Grzegorz II

św. Grzegorz III

św. Zachariasz

Stefan II

św. Paweł I

Stefan III

Hadrian I

św. Leon III

Stefan IV

św. Paschalis I

Eugeniusz II

Walentyn

Grzegorz IV

Sergiusz II

św. Leon IV

Benedykt III

św. Mikołaj I

Hadrian II

Jan VIII

Marynus I

św. Hadrian III

Stefan V

Formozus

Bonifacy VI

Stefan VI

Roman

Teodor II

Jan IX

Benedykt IV

Leon V

Sergiusz III

Anastazy III

Landon

Jan X

Leon VI

Stefan VII

Jan XI

Leon VII

Stefan VIII

Marynus II

Agapit II

Jan XII

Leon VIII

Benedykt V

Jan XIII

Benedykt VI

Benedykt VII

Jan XIV

Jan XV

Grzegorz V

Sylwester II

Jan XVII

Jan XVIII

Sergiusz IV (Pietro Osporci)

Benedykt VIII (Teofilatto dei conti di Tuscolo)

JanXIX  (Romano dei conti di Tuscolo)

Benedykt IX (pierwszy raz) (Teofilatto dei conti di Tuscolo)

Sylwester III  (Giovanni di Sabina)

Benedykt IX (drugi raz)

Grzegorz VI  (Giovanni Graziano)

Klemens II (Suitgero di Morsleben)

Benedykt IX (trzeci raz)

Damazy II  (Poppone)

św. Leon IX (Brunone dei conti di Egishein-Dagsburg)

Wiktor II (Geberdo di Dollnstein-Hirschberg)

Stefan IX (Federico di Lorena)

Mikołaj II (Girard de Bourgogne)

Aleksander II (Anselmo da Baggio)

św. Grzegorz VII (Ildebrando di Soana)

błogosławiony Wiktor III (Desiderio dei duchi di Benevento)

błogosławiony Urban II (Ottone di Lagery)

Paschalis II (Raniero)

Gelazy II (Giovanni Caetani)

Kalikst II (Guido di Borgogna)

Honoriusz II (Lamberto Scannabecchi)

Innocenty II (Gregorio Papareschi)

Celestyn II (Guido di Citta di Castello)

Lucjusz II (Gerardo Caccianemici)

błogosławiony Eugeniusz III (Bernardo Paganelli)

Anastazy IV (Corrado della Suburra)

Hadrian IV (Nicholas Breakspear)

Aleksander III (Rolando Bandinelli)

Lucjusz III (Ubaldo Allucingoli)

Urban III (Uberto Crivelli)

Grzegorz VIII (Alberto di Mora)

Klemens III (Paolo Scolari)

Celestyn III

Innocenty III (Lotario dei conti di Segni)

Honoriusz III (Cencio Savelli)

Grzegorz IX (Ugolino dei conti di Segni)

Celestyn IV (Goffredo Castiglioni)

Innocenty IV (Sinibaldo Fieschi)

Aleksander IV (Rinaldo dei conti di Segni)

Urban IV (Jacques Pantaleon)

Klemens IV (Guido Fulcodi)

błogosławiony Grzegorz X (Teobaldo Visconti)

błogosławiony Innocenty V (Pietro di Tarantasia)

Hadrian V (Ottobono Fieschi)

Jan XXI (Pietro di Giuliano)

Mikołaj III (Giovanni Gaetano Orsini)

Marcin IV (Simon de Brie)

Honoriusz IV (Giacomo Savelli)

Mikołaj IV (Girolamo Masci)

św. Celestyn V (Pietro Angeleri)

Bonifacy VIII (Benedetto Caetani)

błogosławiony Benedykt XI (Niccola di Boccassio)

Klemens V (Bertrand de Got)

Jan XXII (Giacomo Duese)

Benedykt XII (Jacques Fournier)

Klemens VI (Pierre Roger)

Innocenty VI (Stefano Aubert)

błogosławiony Urban V (Guillaume de Grimoard)

Grzegorz XI (Pierre Roger de Beaufort)

Urban VI (Bartolomeo Prignano)

Bonifacy IX (Pietro Tomacelli)

Innocenty VII (Cosimo Gentile de’ Migliorati)

Grzegorz XII (Angelo Correr)

Marcin V (Oddone Colonna)

Eugeniusz IV (Gabriele Condulmer)

Mikołaj V (Tommaso Parentucelli)

Kalikst III (Alonso Borja)

Pius II (Enea Silvio Piccolomini)

Paweł II (Pietro Barbo)

Sykstus IV (Francesco della Rovere)

Innocenty VIII (Giovanni Battista Cybo)

Aleksander VI (Rodrigo de Borja)

Pius III (Francesco Todeschini Piccolomini)

Juliusz II (Giulio della Rovere)

Leon X (Giovanni de’ Medici)

Hadrian VI (Adrian Florisz Boeyens)

Klemens VII (Giulio de’ Medici)

Paweł III (Alessandro Farnese)

Juliusz III (Giovanni Maria de’ Ciocchi del Monte)

Marceli II

Paweł IV (Gian Pietro Carafa)

Pius IV (Giovanni Angelo Medici)

św. Pius V (Antonio Michele Ghislieri)

Grzegorz XIII (Ugo Boncompagni)

Sykstus V (Felice Peretti)

Urban VII (Giambattista Castagna)

Grzegorz XIV (Niccola Sfondrati)

Innocenty IX (Giovanni Antonio Facchinetti)

Klemens VIII (Ippolito Aldobrandini)

Leon XI (Alessandro de’ Medici)

Paweł V (Camillo Borghese)

Grzegorz XV

Urban VIII (Maffeo Vincenzo Barberini)

Innocenty X (Giovanni Battista Pamphili)

Aleksander VII (Fabio Chigi)

Klemens IX

Klemens X

błogosławiony Innocenty XI (Benedetto Odescalchi)

Aleksander VIII (Pietro Vito Ottoboni)

InnocentyXII (Antonio Pignatelli)

Klemens XI (Giovan Francesco Albani)

Innocenty XIII (Michelangelo Conti)

Benedykt XIII (Pierfrancesco Orsini)

Klemens XII (Lorenzo Corsini)

Benedykt XIV (Prospero Lambertini)

Klemens XIII (Carlo Rezzonico)

Klemens XIV (Giovanni Vincenzo Ganganelli)

Pius VI (Giovanni Angelo Brasci)

Pius VII (Gregorio Luigi Barnaba Chiaramonti)

Leon XII (Annibale Sermattei della Genga)

Pius VIII (Francesco Saverio Castiglioni)

Grzegorz XVI (Bartolomeo Alberto Cappellari)

Pius IX (Giovanni Maria Mastai-Ferretti)

Leon XIII (Vincenzo Gioacchino Pecci)

Pius X (Giuseppe Melchiorre Sarto)

Benedykt XV (Giacomo della Chiesa)

Pius XI (Ambrogio Damiano Achille Ratti)

Pius XII (Eugenio Pacelli)

św. Jan XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli)

Paweł VI (Giovanni Battista Montini)

Jan Paweł I (Albino Luciani)

św. Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

Benedykt XVI (Joseph Ratzinger)

Franciszek (Jorge Mario Bergoglio)

64- 67 

67-76

76-88

88-97

97-105

105-115

115-125

125-136

136-140

140-155

155-166

166-175

175-189

189-199

199-217

217-222

222-230

230-235

235-236

236-250

251-253

253-254

254-257

257-258

259-268

269-274

275-283

283-296

296-304

308-309

309 lub 310

311-314

314-335

336

337-352

352-366

366-384

384-399

399-401

401-417

417-418

418-422

422-432

432-440

440-461

461-468

468-483

483-492

492-496

496-498

498-514

514-523

523-526

526-530

530-532

533-535

535-536

536-537

537-555

556-561

561-574

575-579

579-590

590-604

604-606

607

608-615

615-618

619-625

625-638

640

640-642

642-649

649-655

654-657

657-672

672-676

676-678

678-681

682-683

684-685

685-686

686-687

687-701

701-705

705-707

708

708-715

715-731

731-741

741-752

752-757

757-767

768-772

772-795

795-816

816-817

817-824

824-827

827

827-844

844-847

847-855

855-858

858-867

867-872

872-882

882-884

884-885

885-891

891-896

896

896-897

897

897

898-900

900-903

903

904-911

911-913

913-914

914-928

928

928-931

931-935

936-939

939-942

942-946

946-955

955-964

963-965

964-966

965-972

973-974

974-983

983-984

985-996

996-999

999-1003

1003

1004-1009

1009-1012

1012-1024

1024-1032

1032-1044

1045

1045

1045-1046

1046-1047

1047-1048

1048

1049-1054

1055-1057

1057-1058

1059-1061

1061-1073

1073-1085

1086-1087

1088-1099

1099-1118

1118-1119

1119-1124

1124-1130

1130-1143

1143-1144

1144-1145

1145-1153

1153-1154

1154-1159

1159-1181

1181-1185

1185-1187

1187

1187-1191

1191-1198

1198-1216

1216-1227

1227-1241

1241

1243-1254

1254-1261

1261-1264

1265-1268

1271-1276

1276

1276

1276-1277

1277-1280

1281-1285

1285-1287

1288-1292

1294

1294-1303

1303-1304

1305-1314

1316-1334

1334-1342

1342-1352

1352-1362

1362-1370

1370-1378

1378-1389

1389-1404

1404-1406

1406-1415

1417-1431

1431-1447

1447-1455

1455-1458

1458-1464

1464-1471

1471-1484

1484-1492

1492-1503

1503

1503-1513

1513-1521

1522-1523

1523-1534

1534-1549

1550-1555

1555

1555-1559

1559-1565

1566-1572

1572-1585

1585-1590

1590

1590-1591

1591

1592-1605

1605

1605-1621

1621-1623

1623-1644

1644-1655

1655-1667

1667-1669

1670-1676

1676-1689

1689-1691

1691-1700

1700-1721

1721-1724

1724-1730

1730-1740

1740-1758

1758-1769

1769-1774

1775-1799

1800-1823

1823-1829

1829-1830

1831-1846

1846-1878

1878-1903

1903-1914

1914-1922

1922-1939

1939-1958

1958-1963

1963-1978

1978

1978-2005

2005-2013