SPIS PAPIEŻY W HISTORII KOŚCIOŁA
 

św. Piotr 
św. Linus
św. Anaklet I
św. Klemens I
św. Ewaryst
św. Aleksander I
św. Sykstus I
św. Telesfor
św. Hyginus
św. Pius I
św. Anicet
św. Soter
św. Eleuteriusz
św. Wiktor I
św. Zefiryn
św. Kalikst I
św. Urban
św. Poncjan
św. Anterus
św. Fabian
św. Korneliusz
św. Lucjusz I
św. Stefan I
św. Sykstus II
św. Dionizjusz
św. Feliks I
św. Eutychian
św. Kajusz
św. Marcelin
św. Marceli I
św. Euzebiusz
św. Milcjades lub Melchiades
św. Sylwester I
św. Marek
św. Juliusz I
Liberiusz
św. Damazy I
św. Syrycjusz
św. Anastazy I
św. Innocenty I
św. Zozym
św. Bonifacy I
św. Celestyn I
św. Sykstus III
św. Leon I lub Leon Wielki
św. Hilary
św. Symplicjusz
św. Feliks II (III)
św. Gelazy I
Anastazy II
św. Symmach
św. Hormizdas
św. Jan I
św. Feliks IV
Bonifacy II
Jan II
św. Agapit I
św. Sylweriusz
Wigiliusz
Pelagiusz I
Jan III
Benedykt I
Pelagiusz II
św. Grzegorz I lub Grzegorz Wielki
Sabinian
Bonifacy III
św. Bonifacy IV
św. Adeodat lub Deusdedit
Bonifacy V
Honoriusz I
Seweryn
Jan IV
Teodor I
św. Marcin I
św. Eugeniusz I
św. Witalian
Adeodat II
Donus
św. Agaton
św. Leon II
św. Benedykt II
Jan V
Konon
św. Sergiusz I
Jan VI
Jan VII
Syzyniusz
Konstantyn
św. Grzegorz II
św. Grzegorz III
św. Zachariasz
Stefan II
św. Paweł I
Stefan III
Hadrian I
św. Leon III
Stefan IV
św. Paschalis I
Eugeniusz II
Walentyn
Grzegorz IV
Sergiusz II
św. Leon IV
Benedykt III
św. Mikołaj I
Hadrian II
Jan VIII
Marynus I
św. Hadrian III
Stefan V
Formozus
Bonifacy VI
Stefan VI
Roman
Teodor II
Jan IX
Benedykt IV
Leon V
Sergiusz III
Anastazy III
Landon
Jan X
Leon VI
Stefan VII
Jan XI
Leon VII
Stefan VIII
Marynus II
Agapit II
Jan XII
Leon VIII
Benedykt V
Jan XIII
Benedykt VI
Benedykt VII
Jan XIV
Jan XV
Grzegorz V
Sylwester II
Jan XVII
Jan XVIII
Sergiusz IV (Pietro Osporci)
Benedykt VIII (Teofilatto dei conti di Tuscolo)
JanXIX  (Romano dei conti di Tuscolo)
Benedykt IX (pierwszy raz) (Teofilatto dei conti di Tuscolo)
Sylwester III  (Giovanni di Sabina)
Benedykt IX (drugi raz)
Grzegorz VI  (Giovanni Graziano)
Klemens II (Suitgero di Morsleben)
Benedykt IX (trzeci raz)
Damazy II  (Poppone)
św. Leon IX (Brunone dei conti di Egishein-Dagsburg)
Wiktor II (Geberdo di Dollnstein-Hirschberg)
Stefan IX (Federico di Lorena)
Mikołaj II (Girard de Bourgogne)
Aleksander II (Anselmo da Baggio)
św. Grzegorz VII (Ildebrando di Soana)
błogosławiony Wiktor III (Desiderio dei duchi di Benevento)
błogosławiony Urban II (Ottone di Lagery)
Paschalis II (Raniero)
Gelazy II (Giovanni Caetani)
Kalikst II (Guido di Borgogna)
Honoriusz II (Lamberto Scannabecchi)
Innocenty II (Gregorio Papareschi)
Celestyn II (Guido di Citta di Castello)
Lucjusz II (Gerardo Caccianemici)
błogosławiony Eugeniusz III (Bernardo Paganelli)
Anastazy IV (Corrado della Suburra)
Hadrian IV (Nicholas Breakspear)
Aleksander III (Rolando Bandinelli)
Lucjusz III (Ubaldo Allucingoli)
Urban III (Uberto Crivelli)
Grzegorz VIII (Alberto di Mora)
Klemens III (Paolo Scolari)
Celestyn III
Innocenty III (Lotario dei conti di Segni)
Honoriusz III (Cencio Savelli)
Grzegorz IX (Ugolino dei conti di Segni)
Celestyn IV (Goffredo Castiglioni)
Innocenty IV (Sinibaldo Fieschi)
Aleksander IV (Rinaldo dei conti di Segni)
Urban IV (Jacques Pantaleon)
Klemens IV (Guido Fulcodi)
błogosławiony Grzegorz X (Teobaldo Visconti)
błogosławiony Innocenty V (Pietro di Tarantasia)
Hadrian V (Ottobono Fieschi)
Jan XXI (Pietro di Giuliano)
Mikołaj III (Giovanni Gaetano Orsini)
Marcin IV (Simon de Brie)
Honoriusz IV (Giacomo Savelli)
Mikołaj IV (Girolamo Masci)
św. Celestyn V (Pietro Angeleri)
Bonifacy VIII (Benedetto Caetani)
błogosławiony Benedykt XI (Niccola di Boccassio)
Klemens V (Bertrand de Got)
Jan XXII (Giacomo Duese)
Benedykt XII (Jacques Fournier)
Klemens VI (Pierre Roger)
Innocenty VI (Stefano Aubert)
błogosławiony Urban V (Guillaume de Grimoard)
Grzegorz XI (Pierre Roger de Beaufort)
Urban VI (Bartolomeo Prignano)
Bonifacy IX (Pietro Tomacelli)
Innocenty VII (Cosimo Gentile de’ Migliorati)
Grzegorz XII (Angelo Correr)
Marcin V (Oddone Colonna)
Eugeniusz IV (Gabriele Condulmer)
Mikołaj V (Tommaso Parentucelli)
Kalikst III (Alonso Borja)
Pius II (Enea Silvio Piccolomini)
Paweł II (Pietro Barbo)
Sykstus IV (Francesco della Rovere)
Innocenty VIII (Giovanni Battista Cybo)
Aleksander VI (Rodrigo de Borja)
Pius III (Francesco Todeschini Piccolomini)
Juliusz II (Giulio della Rovere)
Leon X (Giovanni de’ Medici)
Hadrian VI (Adrian Florisz Boeyens)
Klemens VII (Giulio de’ Medici)
Paweł III (Alessandro Farnese)
Juliusz III (Giovanni Maria de’ Ciocchi del Monte)
Marceli II
Paweł IV (Gian Pietro Carafa)
Pius IV (Giovanni Angelo Medici)
św. Pius V (Antonio Michele Ghislieri)
Grzegorz XIII (Ugo Boncompagni)
Sykstus V (Felice Peretti)
Urban VII (Giambattista Castagna)
Grzegorz XIV (Niccola Sfondrati)
Innocenty IX (Giovanni Antonio Facchinetti)
Klemens VIII (Ippolito Aldobrandini)
Leon XI (Alessandro de’ Medici)
Paweł V (Camillo Borghese)
Grzegorz XV
Urban VIII (Maffeo Vincenzo Barberini)
Innocenty X (Giovanni Battista Pamphili)
Aleksander VII (Fabio Chigi)
Klemens IX
Klemens X
błogosławiony Innocenty XI (Benedetto Odescalchi)
Aleksander VIII (Pietro Vito Ottoboni)
InnocentyXII (Antonio Pignatelli)
Klemens XI (Giovan Francesco Albani)
Innocenty XIII (Michelangelo Conti)
Benedykt XIII (Pierfrancesco Orsini)
Klemens XII (Lorenzo Corsini)
Benedykt XIV (Prospero Lambertini)
Klemens XIII (Carlo Rezzonico)
Klemens XIV (Giovanni Vincenzo Ganganelli)
Pius VI (Giovanni Angelo Brasci)
Pius VII (Gregorio Luigi Barnaba Chiaramonti)
Leon XII (Annibale Sermattei della Genga)
Pius VIII (Francesco Saverio Castiglioni)
Grzegorz XVI (Bartolomeo Alberto Cappellari)
Pius IX (Giovanni Maria Mastai-Ferretti)
Leon XIII (Vincenzo Gioacchino Pecci)
Pius X (Giuseppe Melchiorre Sarto)
Benedykt XV (Giacomo della Chiesa)
Pius XI (Ambrogio Damiano Achille Ratti)
Pius XII (Eugenio Pacelli)
św. Jan XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli)
Paweł VI (Giovanni Battista Montini)
Jan Paweł I (Albino Luciani)
św. Jan Paweł II (Karol Wojtyła)
Benedykt XVI (Joseph Ratzinger)

Franciszek (Jorge Mario Bergoglio)

 

64- 67 
67-76
76-88
88-97
97-105
105-115
115-125
125-136
136-140
140-155
155-166
166-175
175-189
189-199
199-217
217-222
222-230
230-235
235-236
236-250
251-253
253-254
254-257
257-258
259-268
269-274
275-283
283-296
296-304
308-309
309 lub 310
311-314
314-335
336
337-352
352-366
366-384
384-399
399-401
401-417
417-418
418-422
422-432
432-440
440-461
461-468
468-483
483-492
492-496
496-498
498-514
514-523
523-526
526-530
530-532
533-535
535-536
536-537
537-555
556-561
561-574
575-579
579-590
590-604
604-606
607
608-615
615-618
619-625
625-638
640
640-642
642-649
649-655
654-657
657-672
672-676
676-678
678-681
682-683
684-685
685-686
686-687
687-701
701-705
705-707
708
708-715
715-731
731-741
741-752
752-757
757-767
768-772
772-795
795-816
816-817
817-824
824-827
827
827-844
844-847
847-855
855-858
858-867
867-872
872-882
882-884
884-885
885-891
891-896
896
896-897
897
897
898-900
900-903
903
904-911
911-913
913-914
914-928
928
928-931
931-935
936-939
939-942
942-946
946-955
955-964
963-965
964-966
965-972
973-974
974-983
983-984
985-996
996-999
999-1003
1003
1004-1009
1009-1012
1012-1024
1024-1032
1032-1044
1045
1045
1045-1046
1046-1047
1047-1048
1048
1049-1054
1055-1057
1057-1058
1059-1061
1061-1073
1073-1085
1086-1087
1088-1099
1099-1118
1118-1119
1119-1124
1124-1130
1130-1143
1143-1144
1144-1145
1145-1153
1153-1154
1154-1159
1159-1181
1181-1185
1185-1187
1187
1187-1191
1191-1198
1198-1216
1216-1227
1227-1241
1241
1243-1254
1254-1261
1261-1264
1265-1268
1271-1276
1276
1276
1276-1277
1277-1280
1281-1285
1285-1287
1288-1292
1294
1294-1303
1303-1304
1305-1314
1316-1334
1334-1342
1342-1352
1352-1362
1362-1370
1370-1378
1378-1389
1389-1404
1404-1406
1406-1415
1417-1431
1431-1447
1447-1455
1455-1458
1458-1464
1464-1471
1471-1484
1484-1492
1492-1503
1503
1503-1513
1513-1521
1522-1523
1523-1534
1534-1549
1550-1555
1555
1555-1559
1559-1565
1566-1572
1572-1585
1585-1590
1590
1590-1591
1591
1592-1605
1605
1605-1621
1621-1623
1623-1644
1644-1655
1655-1667
1667-1669
1670-1676
1676-1689
1689-1691
1691-1700
1700-1721
1721-1724
1724-1730
1730-1740
1740-1758
1758-1769
1769-1774
1775-1799
1800-1823
1823-1829
1829-1830
1831-1846
1846-1878
1878-1903
1903-1914
1914-1922
1922-1939
1939-1958
1958-1963
1963-1978
1978
1978-2005
2005-2013

2013