W pewnym momencie zastanowiłem się nad świadomością tożsamości mieszkających w naszych pięknych stronach ludzi.
Co łączy nas i co dzieli z mieszkającymi tu kiedyś ludźmi (chodzi przede wszystkim o czasy przed II wojną światową).  Postanowiłem napisać projekt na konkurs ogłoszony przez Fundację Banku Zachodniego WBK „Tu mieszkam, tu zmieniam”, mający na celu odnalezienie wspólnych więzi z poprzednikami naszymi na tych terenach.
Projekt zdobył uznanie i otrzymaliśmy grant finansowy na złożony projekt.
CEL PROJEKTU:
Szukamy tego co nas łączy z mieszkającymi tu od wieków ludźmi. Jak połączyć przeszłość z teraźniejszością. Pozornie wszystko nas dzieli: język, kultura, brak przodków. Szukając jakiejś wspólnej płaszczyzny odnajdujemy tylko jedną szansę – wymiar religijny. Odbiorcami projektu jest przede wszystkim młodzież gimnazjalna i młodzież szkół średnich. Jest to dopiero 2 pokolenie mieszkające na tych ziemiach, mentalnie i historycznie pozbawione świadomości więzów pokoleniowych, które pozwalają czuć się na tych ziemiach jak u siebie. Chcemy odnaleźć, opisać i pokazać szerszej społeczności ślady mentalności religijnej naszych poprzedników na tych ziemiach. Pragniemy wydać przewodnik, album gdzie zarchiwizowane zostaną wszystkie pozostałe w naszej Parafii kapliczki i krzyże przydrożne. Parafia obejmuje zasięgiem 15 wiosek położonych w terenach Gór Stołowych. Korzyść wynikająca z projektu t.o uświadomienie młodym ludziom, że jest wspólny pomost – religijność, łącząca nas z poprzednimi mieszkańcami.
OPIS PROJEKTU:
Chcemy wykonać dokumentację fotograficzną znajdujących się w Parafii Lewin Kłodzki oraz należących do niej 15 wioskach kaplic przydrożnych i krzyży (50 obiektów). Porozrzucane są one po całej okolicy, często zapomniane, współcześnie zarośnięte lasem w niedostępnych dla nieznających terenu osób. Wioska Lewin Kłodzki historycznie była największym ośrodkiem przemysłu i kultury w okolicy. Przed II wojną światową mieszkało w samym Lewinie ok 3000 ludzi, przez ówczesne miasto przebiegał tzw Szlak Bursztynowy. Wojna przerwała rozwój okolicy, a czasy powojenne skazały Lewin i okolice na powolną agonię (teren przygraniczny, zakaz osiedlania się, budowania, brak turystyki, zamknięte granice itp.) Współczesne młode pokolenie jest dopiero drugim stąd pochodzącym i niestety mentalnie oraz historycznie pozbawionym świadomości więzów pokoleniowych.  Obecnie Lewin zamieszkuje 800 osób (cała Parafia 1600), po wojnie stracił status miasta, pozostając do dzisiaj wioską. Dokumentując pozostałe ślady religijności odkrywamy wspólną tożsamość, więź z poprzednikami. Element religijny jest jedynym wspólnym elementem mogącym połączyć współczesnych mieszkańców z przedwojennymi. Chcemy udokumentować naszą pracę wydając publikacje zawierającą fotografie, lokalizację, tłumaczenie zapisanych inskrypcji oraz odnoszące się do podań historycznych i legend tło historyczne prezentowanych obiektów. Publikacja ta będzie także sposobem dotarcia do osób odwiedzających Kotlinę Kłodzką, sposobem otwarcia się na tzw turystykę historyczną. Prezentacja multimedialna pozwoli umieścić owoce naszej pracy w sieci. Wszyscy dorośli opiekunowie pracują charytatywnie przy projekcie.
ks. Jarosław Nitkiewicz, proboszcz wraz z uczniami gimnazjum i nauczycielami, którym dziękuję za współpracę.
 

Tu mieszkam – tu zmieniam, zobacz Dyplom 🙂