GPS +50° 24′ 15.72″, +16° 17′ 24.72″

Pierwsze wzmianki o plebani pochodzą z 1631r. kiedy to mała i ciasna plebania wymagała remontu. W latach 1665-1667 z inicjatywy proboszcza Frantza Christopha Klahra zastąpiono ją nowym, również drewnianym budynkiem, którego reliktem jest sklepiona piwnica znajdująca się poza obrysem obecnej plebanii przy chodniku biegnącym w kierunku Kościoła. Murowaną plebanię zbudowano dopiero w 1701r. na koszt proboszcza Heinricha Erasmusa Siegel. W 1748 połączono ją krytym drewnianym gankiem, ze znajdującą się po przeciwnej stronie drogi szkołą. Prostą bryłę plebani przebudowano w latach 1882 – 1883. Powstał wtedy od strony południowej zadaszony balkon. Od północy powstała nowa przybudówka – pseudoskrzydło. Cały budynek przykryto wtedy nowym dachem, dwubarwnym łupkiem. W latach 1730-1746 doprowadzono też do plebani wodociąg.