Poniżej prezentujemy owoce współpracy Parafii z naszym Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w zakresie realizacji wspólnych projektów wychowawczych.

 

„POŻYTECZNE FERIE 2013”
Tytuł tegorocznego projektu: „Nasi wspaniali sąsiedzi”
Dzięki wnioskowi złożonemu przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lewinie Kłodzkim we współpracy z Parafią, podczas ferii zimowych odbywały się  warsztaty plastyczne, piernikowe, dziennikarskie dla dzieci z Gminy Lewin Kłodzki. Zajęcia prowadzili nauczyciele oraz wybrani przez dzieci mieszkańcy , którzy mając ciekawe umiejętności i zainteresowania chcieli się nimi podzielić.
Na organizacje projektu została przeznaczona kwota 2 tys. zł – uzyskana w drodze konkursu na ciekawy projekt na zajęcia podczas ferii z Fundacji Wspomagania Wsi.
Zajęcia odbywały się przez cały okres ferii, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00 w świetlicy szkolnej.  Otrzymana dotacja przeznaczona została na zakup materiałów plastycznych oraz drugiego śniadania dla dzieci uczestniczących w warsztatach. Końcowym efektem projektu była wystawa fotograficzna oraz relacja z przebiegu zajęć zamieszczona na stronie internetowej Parafii, szkoły, oraz Fundacji Wspomagania Wsi.