Wyjazd w godzinach rannych. Przejazd do miejsca urodzenia św. Wojciecha do Libic,
potem zwiedzanie Archikatedry świętych Wita, Wacława i Wojciecha w Pradze z relikwiami św. Wojciecha, zamek Hradczany, centrum Pragi
Cena 60 zł i 400 koron
W cenie: przejazd klimatyzowanym autobusem, przewodnik na trasie pielgrzymki, bilety wejściowe do Archikatedry i Zamku Hradczany, ubezpieczenie  Każdy ma indywidualne słuchawki w czasie zwiedzania Pragi.
Trzeba zabrać ze sobą korony na obiad i ewentualne zakupy. Powrót późnym wieczorem.
Zapisy u księdza Proboszcza, telefonicznie lub mailowo.
kontakt@parafialewin.pl