Niedziela Palmowa – pamiątka uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Nasza procesja z palmami jest wyrażeniem naszej wiary w to, że Jezus jest Bogiem, Panem świata, życia i śmierci. Rozpoczynamy Wielki Tydzień.
 
Msza Wielkiego Czwartku – nazywana Mszą świętą Wieczerzy Pańskiej  rozpoczyna Triduum Paschalne. Będą to trzy święte dni, w czasie których rozważać będziemy ustanowienie Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa, mękę i śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa, a także Jego Zmartwychwstanie.
Dla chrześcijan rozpoczyna czas największych przeżyć religijnych.
Msza Wielkiego Czwartku – przypomina Ostatnią Wieczerzę, którą Jezus Chrystus spożył ze swoimi uczniami. „Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał… – czytamy w Ewangelii według św. Łukasza. Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: < To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę> Tak samo i kielich po wieczerzy mówiąc: < Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która za was będzie wylana>”.
Msza Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek jest dla nas szczególną okazją, by uczyć się od Chrystusa postawy służebnej. Obrzęd obmycia nóg, którego będziemy świadkami dzisiaj, nie jest publicznym zamanifestowaniem postawy kapłana, jak potrafi i gotów jest służyć. Gest ten oznacza służbę i miłość Chrystusa! Celebrans, pochylając się nad nogami wiernych, naśladuje Chrystusa i od Niego uczy się, jak służyć innym.
 
Wielki Piątek – Od najdawniejszych czasów Kościół powstrzymuje się od sprawowania Ofiary Eucharystycznej w Wielki Piątek, w dniu, w którym Pan nasz Jezus Chrystus wziął na swe ramiona krzyż i poniósł na nim śmierć dla naszego zbawienia. W żadnym Kościele nie jest odprawiana Msza święta.
Gromadzimy się, aby przez słuchanie i rozważanie Słowa Bożego ożywić naszą wiarę, w tę wielką tajemnicę miłości.
Przez Chrystusa, naszego Pośrednika, zanosimy do Boga uroczyste modlitwy za Kościół i świat, odkupiony drogocenną Krwią Chrystusa. Klękamy i z czcią całujemy drzewo krzyża, na którym Syn Boży rozciągnął swe ręce, aby zgromadzić w jedno rozproszone dzieci Boże. Karmimy się Ciałem Pańskim, które zostało wydane za nasze grzechy i jest zadatkiem naszej nieśmiertelności.
W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły: trzy posiłki bez mięsa, w tym jeden do syta.
 
Wielka Sobota – jest to dzień czuwania przy symbolicznym Bożym Grobie. Nie odprawiamy Mszy świętej w dzień, czuwamy jak apostołowie przy Grobie Pana.
Święcimy pokarmy na stół wielkanocny, ale te pokarmy nabiorą znaczenia dopiero po Nocy Zmartwychwstania, staną się symbolem odrodzenia i życia.
 
W Wielką Sobotę po zapadnięciu zmroku odprawiamy Msze Wigilii Paschalnej jest to Noc Zmartwychwstania Chrystusa. Ta Msza stanowi szczytowy moment zarówno Świąt Wielkanocnych, jak i obchodów całego Roku Liturgicznego.
Według najstarszej tradycji Kościoła, ta noc jest czuwaniem na cześć Pana. Wierni stosownie do napomnienia Ewangelii, trzymając w rękach zapalone świece, mają być podobni do ludzi oczekujących Pana, który powróci, aby – gdy nadejdzie – zastał ich czuwających i polecił im zasiąść do Swego Stołu, a On przechodząc od jednego do drugiego będzie im służył.
Oto przebieg Wigilii Paschalnej – składa się ona z czterech części.

  1. Pierwszą z nich jest Liturgia Światła, w której gromadzimy się wokół świecy paschalnej, symbolizującej Chrystusa.
  2. Po Liturgii Światła następuje Liturgia Słowa – zasadniczy moment Wigilii: rozważamy cudowne, wielkie dzieła Boże, jakich Bóg dokonywał od początku dla swego ludu i w ten sposób umacniamy naszą wiarę w Boże obietnice.
  3. Trzecią częścią Wigilii jest Liturgia Chrzcielna. Wszyscy zgromadzeni trzymając w ręku zapalone świece odnowimy wtedy Przymierze, które zawarliśmy z Bogiem w sakramencie Chrztu świętego.
  4. Ostatnia, czwarta część dzisiejszej Wigilii to Liturgia Eucharystyczna. My, Lud Boży, zrodzony w źródle chrzcielnym, posilamy się przy stole, który Pan przygotował swojemu ludowi przez własną śmierć i zmartwychwstanie.

Na zakończenie Mszy św. zgodnie z tradycją jaka była od początku Kościoła wychodzimy na procesję rezurekcyjną. Procesja jest nierozdzielną częścią Mszy Wielkiej Soboty, dlatego odbywa się w nocy, zaraz po Eucharystii.